Onze school

Welkom bij 't Ateljeeke

Meer dan ooit zijn wij ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en willen wij als basisschool van het GO! extra inzetten op actief BURGERSCHAP en individueel WELBEVINDEN.

Wij willen kinderen een prettige leer- en leefomgeving bieden waarin kinderen samen leren samenleven op basis van wederzijds respect en gelijkwaardigheid.

In onze missie leggen wij de focus op functionele, stimulerende werkvormen waarin INTERACTIE en WELBEVINDEN centraal staan. Kwaliteitsvolle interacties vormen de motor voor groei en ontwikkeling. We voeren echte gesprekken in een emotioneel veilige leeromgeving.

Elke klas is een veilige haven waarin kinderen volop mogen experimenteren en participeren.

 

Onze missie is duidelijk. Wij willen mondige kinderen afleveren die goed in hun vel zitten, over de nodige basiskennis en vaardigheden beschikken om zich verder te ontwikkelen als competente burgers waar we fier op kunnen zijn.

Een dag in 't Ateljeeke

Kleuterschool

 

Onze kleuterjuffen staan in de klas de kleuters op te wachten bij de start van de dag. Na het belsignaal begint de juf met het onthaal in de kring. Tijdens dit kringmoment overlopen we de kalenders, het weer en stelt de juf voor wat we allemaal gaan ontdekken die dag.
Daarna krijgen de kleuters de kans om de verschillende hoeken en materialen in de klas te ontdekken. Deze hoeken worden elk keer aangepast naargelang het thema waarin gewerkt wordt.

Al spelend en handelend ontwikkelen kinderen taal, sociale vaardigheden en grove en fijne motoriek. Ze doen nieuwe ervaringen op en worden zelfstandiger. Stilletjes aan bereiden ze zich voor op het lager onderwijs.

Lagere school

 

Elke dag start met een praatronde in de klas. Hierin krijgen leerlingen de kans om alles wat ze vinden, zien, ervaren, horen... te vertellen tegen elkaar. Het gaat om het samen doen, samen beleven, om plannen en afspraken te maken, verantwoordelijkheid nemen voor het werk en zelf zorgen voor een goede werksfeer. 

Sinds schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met het LIST-project. Hierbij willen we leerlingen laten groeien in hun leesproces, stimuleren om meer en beter te lezen.