Check de laatste updates

 • Facebook
 • Instagram

Vanaf maandag 22 maart 2021 zullen de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar een mondmasker moeten dragen in de klas en op de speelplaats als de afstand niet gegarandeerd kan worden.

AdobeStock_334271491.jpeg

Beste ouder(s)

 

Onze school kan veilig herstarten.
Vanaf 2 juni 2020 kunnen alle kleuters weer aanwezig zijn op school. Zij gaan volledige dagen naar school, zoals voorhen.

Voor de leerlingen van de lagere school, hebben we geopteerd om de school in 2 groepen in te delen:

 • groep 1 = 1ste - 2de - 6de leerjaar

 • groep 2 = 3de - 4de - 5de leerjaar

Hierdoor kunnen we de grote groep kinderen spreiden, zodat we de social distance kunnen bewaren. Groep 1 komt op maandag, dinsdag en om de 2 weken woensdag naar school. Groep 2 komt op donderdag, vrijdag en om de 2 weken woensdag. We hebben een kalender opgesteld, zodat de ouders kunnen zien wanneer hun kind naar school moeten komen.

De kalender kan je hiernaast bekijken!  

Bij de herstart maakt onze school tijd voor de emoties en zorgen van leerlingen.

Hoe houden we de school veilig?

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.

 • Vaste groep (contactbubbels): de klas vormt een bubbel, de kinderen komen niet in contact met andere kinderen.

 • Aparte speeltijden: de kinderen spelen op een afgebakend stuk speelplaats in hun eigen bubbel. Zo vermijden we contact tussen de verschillende klassen.

 • Handhygiëne: leerkrachten en kinderen wassen of ontsmetten hun handen met handgel:

- bij het binnenkomen op school en in de klas

- voor het eetmoment en na het toiletbezoek

- na niezen, snuiten en hoesten.

 • De lokalen worden constant verlucht. De school maakt de lokalen na elk gebruik grondig schoon.

​​

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?

 • Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.

 • Zet je kind af of haal het op aan de poort van de school.

 • Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de

  speelplaats.

 • Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.

 • Blijf niet praten aan de poort.

 • Wil je praten met iemand van het schoolteam, bel dan naar volgend nummer (011/42 29 47), dan komt iemand je aan de poort helpen of maak een afspraak.

Wat als je kind ziek is?

 • Zieke kinderen moeten thuisblijven.

 • Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de procedure: https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf

 • Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder thuis blijft leren.

 • Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan mag je kind de lessen op school volgen. Tenzij de behandelende arts anders oordeelt.

 • Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je dan om je kind af te halen. Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.

 

Meer informatie?

Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be.

Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.

Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

0001.jpg