Geluksvogels

Vele pluimen maken sterke vleugels!

 

Dit schooljaar 2019 - 2020 staat het boek “Geluk voor kinderen” centraal. Het boek geeft veel handvatten om in de klas en op school aan de slag te gaan met thema’s als geluk, vriendschap en positief denken.

In het boek vind je tien spannende voorleesverhalen over tien geluksvogels. Elk verhaal is gebouwd op een van de tien pijlers van geluk. Bij elk verhaal wordt er gebruik gemaakt van stimulerende vragen en opdrachten om het thema voor iedereen bespreekbaar te maken.

Het biedt een unieke kans om samen te praten en na te denken over onszelf en de betekenis van alles wat we doen.

 

We grijpen deze kans om een fijne, warme sfeer te creëren op school en samen te werken aan een mooi project waar iedereen iets van zichzelf in kan terugvinden.

Elke maand wordt een vogel in de kijker gezet!

 

Je vindt heel wat informatie op de website: www.degeluksvogels.com

geluk voor kinderen.jpg
Sporo

Doelen

 

Doelen stellen en die stap voor stap realiseren.

 

Gelukkige mensen durven te dromen en maken stap voor stap hun dromen waar.
 

september
oktober
Kaketoe

Relaties

 

Jezelf verbinden met andere mensen.

 

Mensen die een goede band hebben met anderen, zijn gelukkiger.
 

november
Alba

Openheid en Zingeving

 

Nieuwsgierig zoeken naar het grotere geheel.

 

Mensen met een open houding en oog voor het grotere geheel zijn gelukkiger.
 

december
Kagoe

Opmerken en Waarderen

 

De wereld om ons heen zien en appreciëren.

 

Mensen die hun omgeving goed observeren en waarderen zijn gelukkiger.
 

januari
Dipper

Mezelf zijn

 

Jezelf aanvaarden en je goed in je vel voelen.

 

Mensen die blij zijn met wie ze zijn, zijn gelukkiger.
 

februari
Hokko

Geven

Delen en iets doen voor andere mensen.

 

Mensen die iets voor anderen doen, zijn gelukkiger.