Project Lezen IS Top - LIST

Doel van dit project is om de ontwikkeling van lezers bevorderen.
Zo hopen wij het leesniveau van de leerlingen naar omhoog te halen.
Kinderen gaan steeds minder lezen en oefenen hun vaardigheid in het lezen steeds minder. 
Het gevolg is dat ze steeds meer moeite met lezen krijgen, waardoor hun motivatie nog verder afneemt. Daarom hopen wij met LIST daar verandering in te brengen.

 

De leerlingen worden in groepen geplaatst naargelang hun niveau.
Het kind leest in de groep HOMMEL-lezen (Hardop Ondersteund en Makkelijk Lezen) of stillezen. De leerlingen lezen zo’n 180 minuten verspreid over de week.
De hommellezers lezen luidop per 2 in hetzelfde boekje. De stillezers lezen individueel in stilte.
De boeken kiezen de kinderen zelf. Leerkrachten ondersteunen de kinderen bij dit keuzeproces en bij het ontwikkelen van een eigen leesvoorkeur.
Dit gebeurt door het geven van minilesjes (2x per week) waar er aan boekkeuze, boekreclame… wordt gedaan.

 

In de loop van het schooljaar worden de leerlingen getest.
Er wordt dan gekeken of het hommelkind mag overgaan tot stillezen of dat ze nog extra hulp moeten krijgen. Ook bij de stillezers wordt het niveau nagegaan.

 

Andere scholen die het project al langer volgen, zien fenomale vooruitgang bij de leerlingen in hun leesgedrag en leesniveau.
Dat is wat wij ook graag met onze leerlingen willen bekomen!