Onze visie

Betrokkenheid

GO! BS ‘t Ateljeeke is een kleurrijke basisschool waar kinderen zich goed voelen en waar ontwikkelings- en ervaringsgericht leren centraal staat. Leerkrachten tonen oprechte interesse in hun leerlingen en zorgen ervoor dat leerlingen zich verbonden en BETROKKEN voelen met wat ze leren en de omgeving.

Openheid

We leven in een multiculturele en steeds veranderende samenleving.We verwachten van onze leerlingen OPENHEID voor verandering en openheid voor andere meningen en culturen. We durven ons in vraag te stellen. Zonder vooroordelen luisteren we naar elkaar met interesse voor elkaars opvattingen. Wij begeleiden onze kinderen en bereiden ze voor om in de samenleving goed te kunnen functioneren. Elke leerling- leerkracht-personeelslid is een deel van een groter geheel en we leren en doen dingen samen omdat we elkaar nodig hebben. We zetten onze deuren open voor de wereld en maken een leven lang en levensbreed leren mogelijk.

Respect

Openheid is onlosmakelijk verbonden met de inspanning van verdraagzaam zijn. RESPECT voor anders-zijn en anders-denken, is noodzakelijk om constructief te kunnen omgaan met verschillen. Verdraagzaamheid zien we terug in alle relaties op school. Als je onze school binnenkomt,valt meteen de fijne sfeer op. De leerkracht werkt inspirerend en via verschillende werkvormen zetten wij in op de talenten van kinderen met als doel maximale leerwinst realiseren.

Samenwerken

Samenwerken biedt kansen om te komen tot betere oplossingen en gaat gepaard met duidelijke afspraken en een goede communicatie. Het beste van jezelf geven wordt vooral krachtig als kwaliteiten en inspanningen van alle betrokkenen gebundeld worden voor een gemeenschappelijk doel. Ieders inbreng wordt naar waarde geschat en er wordt ondersteuning geboden waar nodig is, dat is SAMENWERKEN  voor ons.